Du kan beställa en kopia på de av dina personuppgifter vi hanterar.

Jag ger härmed mitt samtycke att Casual Cacti Nordic får hantera och förvara min e-postadress så att de kan skicka mig de personuppgifter som Casual Cacti Nordic hanterar om mig som jag härmed efterfrågar. Jag kommer då får rada på vilka uppgifter de har, vart de finns och varför de finns.